Pers kit (PDF)

Pers kit (MS Word)

Pers kit (Open Office)

Pers kit (RTF)

26-05-2014

Range Networks Open BTS at the Heart of Solution to Assist Helicopter Search and Rescue Missions

Integrator Rogg Corporation has developed a solution using OpenBTS and Range Networks hardware to aid in search and rescue missions in the Icelandic highlands.

SAN FRANCISCO April 23, 2014 Range Networks, the leading provider of commercial open source cellular systems and leader of the OpenBTS software project, today announced that Iceland technology integrator Rogg Corporation has developed a solution using OpenBTS and Range Networks hardware to aid in search and rescue missions in the Icelandic highlands. The solution exemplifies OpenBTS as a foundation for innovative and unique communications applications.

NEWS FACTS: Traversing Icelandic glaciers: Time is of the essence in any rescue operation, but treacherous terrain, poor visibility and cold temperatures pose severe risks to rescuers and search targets alike. These efforts can involve up to 500 rescue workers, consuming thousands of man-hours at great expense. Helicopters become flying cell networks: To reduce search time and increase safety, Rogg developed a solution called the Norris Positioning System (NPS). NPS triangulates the location of lost hikers through cell phone signals at distances up to 20 miles by performing calculations based on the GSM timing advance value and mapping the results on iPad tablets. Icelandic Coast Guard Super Puma helicopters have been outfitted with NPS and an omnidirectional antenna, mounted under the fuselage, essentially turning the helicopters into flying cellular networks. A solution indifferent to visibility: Previously limited to visual searches, helicopter crews now have a tool that is indifferent to fog, rain or snow and introduces a new approach for searching areas difficult to access on foot or with vehicles. Following numerous test flights, NPS is now operational, has been used in four large search operations and has contributed to one rescue thus far. Icelandic government assigns spectrum: The game-changing nature of this solution for search and rescue was recognized by the Icelandic telecoms regulator, PFS, and has resulted in a reserved channel in the 1800 band for national use of the application. OpenBTS as a platform for innovation: Developed by Range Networks, OpenBTS is an open source software implementation of the GSM radio access network and enables innovative applications, such as NPS, by providing developers with access to the GSM stack running on a standardized Linux computer.

SUPPORTING QUOTES:Baldvin Hansson, director of technology, Rogg Corporation said: We've seen first-hand the risks posed to both rescuers and missing persons in these extreme conditions. People get lost in the highlands all the time, and it's not uncommon that they are carrying their cell phones. Through this technology, the Coast Guard is able to locate lost individuals faster and more efficiently, oftentimes completing the mission in the amount of time it used to take to launch one.

Harvind Samra, CTO, Range Networks and co-inventor of the OpenBTS Project said: In search and rescue missions, time is of the essence. When our global headquarters was in my living room, we imagined OpenBTS helping solve these types of problems. We are excited that our technology is able to improve the safety and success of these missions. We look forward to seeing many other great new innovations leveraging OpenBTS.

About Range NetworksRange Networks is developing the future of cellular networks. Founded by the inventors of OpenBTS, the company is the leader in commercial open source cellular systems. Range Networks systems are simple to deploy and manage at a fraction of the cost of traditional solutions. Based on OpenBTS, Range Networks delivers mobile connectivity for rural communities, remote industries and emergency responders, and supplies development networks to commercial labs and universities. Additional information is available at: www.rangenetworks.com.

26-05-2014

20 december 2013 - NL-Alert controlebericht door 3,9 miljoen mensen ontvangen

Op 4 november jl. is voor de tweede keer een landelijk NL-Alert controlebericht uitgezonden. Dit bericht is door 3,9 miljoen mensen ontvangen. Zij zijn er zeker van dat hun mobiele telefoon juist is ingesteld voor NL-Alert.Tevens blijkt uit de bereiksmeting dat het indirecte bereik van NL-Alert veel hoger ligt: 86% van de mensen in het bezit van een mobiele telefoon zou een NL-Alert bij een noodsituatie doorgeven in zijn/haar omgeving. Alle providers hebben op zowel 2G als 3G uitgezonden. Uit onderzoek is gebleken dat de providers lokaal kleine problemen hebben ondervonden. Een aantal mensen dat hun telefoon wel goed had ingesteld, heeft geen bericht hebben ontvangen, het controlebericht te laat te ontvangen of meerdere berichten ontvangen. Met providers en telefoonfabrikanten analyseren we de resultaten. Op 4 februari 2013 is het eerste controlebericht uitgezonden. Dit bericht is door 1,4 miljoen mensen ontvangen. In lijn met de groeidoelstelling van NL-Alert zijn met het tweede controlebericht bijna 4 miljoen mensen bereikt. Het toegenomen bereik is te danken aan het feit dat alle providers op 2G en 3G uitzenden, meer mensen hun telefoon hebben ingesteld op NL-Alert, de iPhone 4S en 5 nu ook geschikt zijn en er steeds meer automatisch ingestelde toestellen op de markt komen. NL-Alert zal in het komende jaar verder ontwikkeld worden. Op 2 juni 2014 verzendt de overheid wederom een landelijk controlebericht.

26-05-2014

Publieke Veiligheid Award 2010

NL-alert is een van de vier genomineerden voor de Publieke Veiligheid Award 2010. De prijs is een initiatief van het BlomBerg Instituut.Op de website van het Blomberg Instituut kunt u uw stem uitbrengen op NL-alert.Het instituut wil met de award aandacht vestigen op projecten die de publieke veiligheid (gaan) vergroten.http://cms.dynaweb.nl/users/blomberg/?pid=1458Meer infortmatie: http://cms.dynaweb.nl/users/blomberg//docs/Veiligesamenleving/nlalert.pdf

27-04-2010

Nieuw systeem burgeralarmering volgend jaar van start

Implementatie cell broadcast in volle gang

26/04/10 - Begin februari gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het definitieve groene licht voor de implementatie van cell broadcast. Verrassend is dat besluit niet, want het systeem biedt belangrijke voordelen. Anders dan het aloude sirenesysteem (dat gewoon blijft bestaan) biedt cell broadcast de mogelijkheid om in geval van een ramp of crisissituatie te communiceren wat er aan de hand is en wat burgers direct moeten doen. Bovendien wordt met deze techniek (waarbij wordt gewerkt met tekst en pictogrammen) een groter deel van de bevolking bereikt, waaronder ook doven en slechtzienden. Voor het verzenden van deze berichten zijn geen mobiele nummers nodig: iedereen die zich binnen het bereik van een bepaalde GSM-zendmast bevindt, ontvangt het bericht. Dat wil zeggen: mits de telefoon aan staat en deze is ingesteld op het ontvangen van cell broadcast-berichten.

Implementatie
Het ministerie besteedt de implementatie uit de aan de beheerorganisatie Logius (het voormalige GBO.Overheid). Het blijft wel verantwoordelijk voor de besluitvorming. De service komt beschikbaar voor alle 25 meldkamers van de veiligheidsregio’s en voor nog vast te stellen landelijke meldkamers. Het is belangrijk dat er tussen de meldkamers en de gemeenten goede afspraken komen over het versturen van cell broadcast-berichten. Er komen twee soorten berichten: alarmberichten en informatieve berichten. De alarmberichten zijn standaard teksten die we opslaan in een databank. Deze alarmberichten zijn bestemd voor acute situaties waarbij de burger onmiddellijk moet worden gealarmeerd. De informatieve teksten worden op het moment zelf gemaakt. Dit kan in situaties waarbij er iets meer tijd is om een duidelijk bericht op te stellen. Alle berichten worden verstuurd over de netwerken van de drie telecomproviders KPN, T-Mobile en Vodafone. Als tussenschakel tussen de meldkamers en de providers wordt een broker gecontracteerd. Deze verwerkt alle berichten en levert ze op de juiste wijze aan bij de operators.

Uitdaging
Een cell broadcast-bericht kan alleen worden ontvangen door mobiele telefoons die op het juiste kanaal zijn afgestemd. Sommige telefoons zijn al standaard geactiveerd voor het ontvangen van cell broadcast-berichten, andere nog niet. Daarom komt er waarschijnlijk in het voorjaar van 2011 een publiekscampagne waarin burgers wordt uitgelegd hoe ze hun mobiele telefoons moeten instellen. Verder worden burgers uitgebreid ge?nformeerd over de komst en werking van NL-Alert. Op termijn moeten alle nieuwe mobiele telefoons standaard al goed zijn afgesteld. Daarover zijn we momenteel vol in onderhandeling met betrokken partijen.

Europese samenwerking
Nederland is in Europa voortrekker en het eerste land dat cell broadcast gaat invoeren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat andere Europese landen volgen. Met dat doel is anderhalf jaar geleden een EU-werkgroep gestart met het uitwisselen van kennis en ervaring. Dit begint zijn vruchten af te werpen. In Zweden en het Verenigd Koninkrijk staan projecten voor invoering van het systeem op stapel. In onder meer Duitsland, Frankrijk en Polen worden binnenkort haalbaarheidstudies afgerond. Europese implementatie is belangrijk, want zorg voor veiligheid houdt niet op bij de
grens. Hoe meer landen ermee werken, hoe effectiever de cell broadcast-techniek kan worden ingezet. De implementatie van cell broadcast als systeem voor burgeralarmering en crisiscommunicatie is in volle gang. Volgens planning komt deze nieuwe dienst rond de jaarwisseling van 2011 beschikbaar in heel Nederland. Vanaf dat moment kan iedere burger via zijn gsm alarmberichten ontvangen, mits de telefoon juist is afgesteld. De dienst krijgt de naam NL-Alert. Andere Europese landen zullen volgen, zo is de bedoeling.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Magazine Nationale Veiligheid
http://www.risicoencrisis.nl/index.cfm/t/NL_Alert_van_start/vid/39DBDF7C-1438-5103-71E27EAB8E12AA63/p/index.html?WT.mc_id=nb26-04nl-alert

 

21-04-2010

'NL Alert' via telefoon aanvulling op alarmsirenes

Als begin 2011 'NL Alert' wordt ingevoerd als nieuw systeem om op mobiele telefoons te waarschuwen bij een ramp, blijven de vertrouwde alarmsirenes gewoon bestaan. 

Zeker tot 2018 loeien de sirenes als iedereen naar binnen moet, ramen en deuren moet dichtdoen en naar de radio moet luisteren. Maar daarnaast komt er een bericht met informatie op alle mobiele telefoons in een rampgebied.

Met NL Alert kunnen tekstberichten over een ramp gestuurd worden naar alle mobiele telefoons in een bepaald gebied. Dat kan een klein gebied zijn (een buurt of stad), een hele regio of een bepaald deel van het land. In hetzelfde gebied kunnen dan de sirenes afgaan.

Een alarmbericht via NL Alert heeft veel voordelen:

  • Mensen worden niet alleen gealarmeerd dat er iets aan de hand is, maar ze krijgen ook informatie over wat er loos is. Ook krijgen zij instructies over wat zij moeten doen.
  • Het is niet nodig vooraf 06-nummers van mensen te verzamelen, want een alarmbericht van NL Alert gaat gewoon door de lucht naar alle mobiele telefoons in een bepaald gebied. Het systeem maakt namelijk geen gebruik van de sms-techniek, maar van 'cell broadcast': het uitzenden van een bericht naar alle telefoons binnen ??n of meer cellen van het gsm-netwerk.
  • Als het mobiele telefoonverkeer plat gaat doordat iedereen gaat bellen en sms'en, blijft het systeem in de lucht.
  • Het systeem is snel: iedereen in het rampgebied krijgt tegelijkertijd het alarmbericht.
  • Doven en slechthorenden - die de sirenes niet horen - krijgen ook informatie.
  • Gespecialiseerde gsm-toestellen kunnen tekstberichten omzetten in spraakberichten. Zo kunnen ook blinden en slechtzienden de informatie krijgen.
  • Het is de bedoeling dat aan de tekstberichten een speciale ringtone wordt gekoppeld, zodat het alarmbericht altijd door komt, dus ook als de telefoon in de trilstand of op 'stil' staat.

De introductie van NL Alert - begin volgend jaar - zal gepaard gaan met zorgvuldige voorlichting over wat mensen van het systeem mogen verwachten en wat zij zelf moeten doen om de alarmberichten te kunnen ontvangen op hun mobiele telefoon.

Nederland loopt wereldwijd voorop met de toepassing van dit systeem voor het alarmeren en informeren van burgers in crisissituaties, maar in Europees verband willen ook andere landen meedoen. Er worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in alle landen die meedoen de hulpdiensten, telefoonproviders en telefoonfabrikanten hetzelfde of een vergelijkbaar systeem gaan gebruiken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/04/21/nl-alert-via-telefoon-aanvulling-op-alarmsirenes.html

24-08-2008

Alarm bij crises ook op mobiele telefoon.

Cell broadcast – de techniek waarmee via radiogolven tekstberichten naar mobiele telefoons in een specifiek gebied kunnen worden verzonden – wordt in Nederland ingezet bij burgeralarmering en het crisisinformatiesysteem. Dit schrijft minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag aan de Tweede Kamer. Met cell broadcast is het mogelijk om mensen in een te selecteren gebied snel te alarmeren, informeren en instrueren over een ramp, crisis of gevaarlijke situatie. De minister streeft ernaar om in 2009 te beginnen met het geleidelijk invoeren van cell broadcast.

lees verder op Postbus51

14-02-2008

Waarom deed de overheid een Cell Broadcastproef met burgeralarmering?

Cell Broadcast is een nieuwe techniek, die de mogelijkheid biedt informatie lokaal aan te bieden. Deze techniek wordt op dit moment nog nergens in de wereld op grote schaal gebruikt.

Pilots
De overheid heeft vanaf 2005 een aantal pilots met Cell Broadcast gehouden. Samen met KPN, Vodafone en Telfort werd onderzocht of deze nieuwe manier van berichtgeving (directe communicatie met de burgers in spoed situaties) effectief is. Er werd onderzocht hoe Cell broadcastberichten optimaal kunnen worden ingezet voor het gericht verstrekken van informatie en of dit een duidelijke aanvulling is op de bestaande middelen en kanalen om burgers over urgente situaties te informeren. Uit de proef is gebleken dat Cell Broadcast inderdaad effectief is voor het alarmeren van burgers in noodsituaties.

Invoering Cell Broadcast
In de zomer van 2005 is de overheid gestart met de proef die 24 maanden duurt. De overheid hoopt begin 2008 te besluiten of Cell Broadcast in Nederland wordt ingevoerd. Dit hangt af van de onderzoeksresultaten.  

 Bron: Postbus 51

12-04-2007

Rampeninformatie via de mobiele telefoon binnen handbereik

06-04-2007 | persbericht Ministerie van Economische Zaken| onderwerp: Telecom en ICT, Telecombeleid

Op termijn kunnen we in Nederland via de mobiele telefoon sneller en beter geïnformeerd worden over rampen en aanslagen.

Uit proeven die het afgelopen jaar in verschillende provincies en steden zijn gehouden, blijkt dat de zogenaamde cell broadcast technologie mogelijkheden biedt om mensen in een specifiek gebied (bijvoorbeeld een rampgebied) snel en doeltreffend te alarmeren en te informeren over wat ze moeten doen. Cell broadcast kan hiermee als een aanvulling en op termijn mogelijk zelfs als vervanging van de bekende sirenes worden gezien. De eigenaar heeft de telefoon bijna altijd bij zich en met een penetratie van nagenoeg 100% is de mobiele telefoon alom aanwezig.

Dit schrijft Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, mede namens minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in een brief aan de Tweede Kamer over een eerste serie proeven met de cell broadcast technologie. Cell broadcast is een toepassing die het mogelijk maakt om snel tekstberichten te sturen naar mobiele telefoons die zich binnen een specifiek geselecteerd gebied bevinden. Belangrijk verschil met het versturen van sms’jes is dat je geen telefoonnummers nodig hebt. Iedereen met een mobiele telefoon in het gebied ontvangt het bericht. Recent zijn onder regie van Economische Zaken proeven gedaan met cell broadcast. In totaal hebben ongeveer 8.000 mensen aan de proeven meegedaan.

De proeven maakten duidelijk dat cell broadcast inderdaad geschikt is om mensen tijdens een ramp te informeren. Ze kunnen naast de melding ook informatie krijgen hoe te handelen. Bijkomend voordeel is dat bij overbelasting van het mobiele netwerk er geen mobiel telefoonverkeer mogelijk is, inclusief sms. Cell broadcast heeft daar geen last van. Door de toevoeging van een “tekst naar spraak”-applicatie -een tekstbericht dat naar de mobiele telefoon wordt verzonden wordt vervolgens uitgesproken- kunnen ook slechtzienden en automobilisten worden bereikt.

Voordat cell broadcast breed geïntroduceerd kan worden moeten nog wel enkele technische hobbels worden genomen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert de Tweede Kamer dit najaar over het vervolg van de eerste serie proeven. De verschillende proeven met cell broadcast trekken veel belangstelling uit het buitenland. Nederland loopt qua innovatie op dit vlak voorop en is één van de eerste landen die samen met bedrijven en hulpverleners serieus de mogelijkheden van grootschalige inzet van cell-broadcast verkent.

 

12-04-2007

Overheid informeert burger met tekstbericht

DEN HAAG - Iedereen met een mobiele telefoon wordt binnenkort met een tekstbericht gewaarschuwd als er een ramp in de buurt plaatsvindt.

De overheid gaat landelijk gebruikmaken van het zogenoemde cell broadcast, om naar alle gsm's in een bepaalde omgeving een tekstbericht te verzenden. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken bevestigde vrijdag een bericht van die strekking in De Telegraaf. De woordvoerder benadrukt dat het niet gaat om een sms-bericht, waarvoor je de telefoonnummers van alle ontvangers nodig hebt. Met deze techniek kan heel gericht naar alle mobiele telefoons die zich op een bepaald moment in een bepaald gebied bevinden, een bericht verstuurd worden. Het systeem werkt ook wanneer het reguliere sms-verkeer is stilgevallen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de techniek in het hele land gaan toepassen in geval van een ramp of crisis. (ANP)

© Het Parool, 06-04-2007, 11:50 uur

02-08-2006

Cell Broadcast proef in Amsterdam van start.

20/07/06 - Op 13 juli is de proef burgeralarmering cell broadcast in Amsterdam gestart. Burgemeester Job Cohen verstuurde samen met brandweercommandant Caroline van de Wiel het eerste testbericht. Burgemeester Cohen hoopt op zoveel mogelijk deelnemers aan de proef: "Voordat er een beslissing over cell broadcast wordt genomen, moet er eerst uitgebreid worden getest. Daar hebben we wél de hulp van onze inwoners bij nodig!"

In augustus 2005 is het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) gestart met een grootschalig onderzoek naar burgeralarmering met behulp van cell broadcast als aanvulling op het huidige waarschuwingsstelsel (WAS). Cell broadcast is een relatief nieuwe techniek waarbij het mogelijk is om informatie te sturen naar mobiele telefoons in een bepaald gebied. De tekstberichten lijken op een SMS-bericht, maar het werkt anders. Cell broadcast gaat via radiografische golven. In tegenstelling tot SMS blijft het mobiele netwerk letterlijk in de lucht als het overbelast is of de stroom is uitgevallen. Cell broadcastberichten worden verstuurd naar bepaalde gebieden, SMS-berichten naar telefoonnummers.
 
Sinds de start in augustus 2005 zijn er proeven gehouden in ondermeer Zoetermeer en Zeeland. Het ERC onderzoekt samen met de TU Delft of cell broadcast een zinvol middel kan zijn om personen, die zich in een bepaald gebied bevinden, te alarmeren. Ook wordt onderzocht of de inzet van cell broadcast kan bijdragen aan zelfredzaamheid. Cell broadcast biedt de mogelijkheid om een specifiek advies te geven over wat mensen kunnen doen in een bepaalde rampsituatie én om binnen een specifiek ramp- of crisisgebied berichten te versturen. In november 2006 besluit de overheid of cell broadcast landelijk wordt ingezet voor burgeralarmering.
 
Voor de proef in Amsterdam worden deelnemers gezocht. Meld u aan via www.postbus51.nl/proefcellbroadcast.  Om mee te kunnen doen moet u ouder zijn dan 16 jaar, zowel overdag als 's avonds grotendeels in Amsterdam zijn en bellen via KPN, Telfort of Vodafone. Op de website is ook te lezen hoe u uw mobiele telefoon kunt instellen om cell broadcast-berichten te kunnen ontvangen.
Voor vragen kunt u terecht op www.postbus51.nl/proefcellbroadcast óf bellen met de cell broadcast informatielijn: 0900-0922.