De Stichting Platform Mobile Messaging (SPMM) research is verantwoordelijk voor de applied research en de promotie van Cell Broadcast in samenwerking met en ten dienste van de Nederlandse overheid en private partijen.

Cell Broadcast wordt door de Nederlandse Overheid getest via de netwerken van verschillende Mobiele Operators. SPMM research is tevens actief in het EU research programma FP6 (juni 2006 – juni 2009) met Mobile Cell Broadcasting voor het waarschuwen van burgers door de Overheid, in geval van calamiteiten.

Bestuur

De directie van de stichting wordt gecontroleerd en geadviseerd door respectievelijk de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. De adviesraad bestaat uit afgevaardigden vanuit vier aandachtsgebieden, te weten overheid, communicatie, technologie en telecommunicatie.

Verantwoordelijkheden

De stichting is verantwoordelijk voor:

  • Het gebruik promoten van Cell Broadcast door overheden en de private sector.
  • Het geven van publieksvoorlichting over de mogelijkheden van Cell Broadcast.
  • Onderzoek naar nieuwe toepassingen voor Cell Broadcast.
  • Onderzoek naar nieuwe technieken en methoden voor burger alarmering.

Partners

Bij de opzet, de uitrol en de promotie van het Cell Broadcast netwerk werkt de stichting samen met de ter linker zijde genoemde partners.